شرکت آبزی اکسیر کوثر
امروز: سه‌شنبه، 1 مرداد 1398
کد مطلب: 8412
تاریخ و ساعت: 22/01/1397 - 14:08
ویژگیهای تولید مثل مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر
اهداف طرح : 1-بومی سازی تولید بچه ماهی آزاد 2-مطالعات و ضمیمه بافت شناسی گناد ماهیان مولد سازی 3-مطالعه وضعیت تغییرات هورمونهای جنسی ماهیان 4-مطالعه برخی فاکتورهای رشد و بقاء ماهیان طی زمان نگهداری 5-مطالعه برخی شاخصهای هماوری


کلید واژه ها: تولید مثل - ماهی ازاد
 
شرکت نرم افزاری صبا نت
2013 - 1391