شرکت آبزی اکسیر کوثر
امروز: چهارشنبه، 30 مرداد 1398
کد مطلب: 18480
تاریخ و ساعت: 06/12/1397 - 15:15
برگزاری جلسه تعالی در شرکت آبزی اکسیر کوثر
به گزارش روابط عمومی شرکت آبزی اکسیر کوثر ارزیابان محترم سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی از شرکت آبزی اکسیر کوثر بازدید بعمل آورده و در جلسات متعددی با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اهداف، برنامه ها و پروژه های بهبود تعریف شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.


کلید واژه ها: جلسه تعالی - شرکت آبزی اکسیر کوثر- برگزاری
 
شرکت نرم افزاری صبا نت
2013 - 1391